czynniki chłodnicze Rzeszów Rescold

    Rescold prowadzi sprzedaż czynników chłodniczych renomowanej firmy europejskiej SOLVAY. Czynniki chłodnicze zwane potocznie gazami lub freonami stosowane są w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Czynnikiem chłodniczym nazywamy substancję, która pracując przy niskich temperaturach i niskich ciśnieniach, pobiera ciepło od najbliższego otoczenia i w ten sposób powoduje obniżenie jego temperatury, a oddaje przez skraplanie przy odpowiednio wyższej temperaturze i wyższym ciśnieniu na zewnątrz urządzenia chłodniczego.

Rescold Rzeszów oferuje następujące czynniki chłodnicze:

    R134a - czynnik ten stosowany jest do urządzeń chłodniczych o zakresie temperatur parowania od -25° do +20°C. Jest to popularny czynnik stosowany w układach klimatyzacji samochodowej.

    R404a - czynnik ten jest niepalną mieszaniną trzech składników o właściwościach blisko azeotropowych. Stosowany jest w urządzeniach chłodniczych o temperaturze parowania od -44 ° do -10°C. Jest to czynnik ekologiczny odporny na hydrolize.

    R407c - jest zeotropową mieszaniną czynników R32, R125 i R134. Jest to niepalna mieszanika trójskładnikowa. Stosowany w urządzeniach chłodniczych o temperaturze parowania od -20° do +20°C.

    R410a - jest mieszaniną czynników R32 i R125. Stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50° do +20°C.

    R507 - jest niepalny i niewybuchowy, stosowany w urządzeniach chłodniczych o temperaturze parowania od -45° do -10°C.

    R600 ( izobutan ) - to substancja, która jako jedna z pierwszych została wykorzystana jako czynnik chłodniczy. Obecnie czynnik ten staje się dominującym w chłodziarkach i chłodziarko-zamrażarkach w jednostopniowych układach sprężarkowych.
 

                >> aktulany cennik czynników chłodniczych <<         
 

czynniki chłodnicze, klimatyzatory, sprężarki chłodnicze Rzeszów

Zapraszamy do współpracy!